شیوه نامه انضباطی

 

شیوه نامه انضباطی کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای


1

هر کارآموز موظف است در طی دوره آموزشی موازین اسلامی و اخلاقی و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتیب زیر مراعات نماید.

الف رعایت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به موسس و مدیر و مربی... و دیگر کارکنان آموزشگاه.
ب رعایت حسن رفتار واخلاق و همکاری با سایر کارآموزان و اجتناب از شوخی و حرکات غیر معقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه.
ج حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه ( مطابق برنامه تعیین شده) و خروج از آن در پایان ساعات مقرر.
2

خروج کارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمی مسئولین آموزشگاه و در صورت لزوم با درخواست کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز و ارائه دلایل منطقی امکان‌پذیر می‌باشد.

3

کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف آموزشگاه در برنامه‌های آموزشی (تئوری و عملی) حضور داشته باشد.

4

کارآموز موظف به رعایت بهداشت و نظافت شخصی و همکاری گروهی با سایر کارآموزان و مسئولین ذیربط (موسس، مدیر و مربی) در امور زیر می‌باشد:

الف پاکیزه نگه داشتن فضای آموزشگاه
ب انجام امور عمومی کارگاه آموزشی، از قبیل نظافت کارگاه و تجهیزات و لوازم آموزشی برابر استاندارد
5

کارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسلامی می‌باشد:

الف کارآموز موظف است از پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان، آرایش نامناسب و آشکار رکدن موی سر و زینت‌آلات زنانه کاملاً اجتناب نماید.
ب انتشار و توزیع هرگونه کتاب، جزوه، اطلاعیه، بروشور، لوح فشرده وسایر موارد مشابه غیر مجار اکیداً ممنوع است
ج هر نوع انجام تبلیغات و هواداری از پایگاه‌ههای اطلاع رسانی و تشکل‌های غیر قانونی، گروهک‌های وابسته و منحرف، فرقه‌های ضاله ممنوع می‌باشد.
تبصره :
در صورتی که هر یک از موارد فوق در آموزشگاه‌های آزاد مشاهده و ثابت شود، علاوه بر کارآموز، موسس و مدیر آموزشگاه نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
6

توجه و اهتمام کارآموز نسبت به وظایف مندرج در ماده 2 این دستورالعمل مثبت تلقی شده و شایسته تقدیر است. بدیهی است کارآموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می‌گیرند.

الف تشویق شفاهی در کلاس در حضور کارآموزان آموزشگاه
ب تشویق کتبی و اعلام آن به ولی کارآموز
ج تشویق کتبی و شفاهی در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضور ولی وی
ه اعطای جایزه با لوح تقدیر با امضای موسس، مدیر آموزشگاه در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضوراولیاء کارآموزنی که تقدیر می‌شوند.
و تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف مسئولین ذیربط در ادراه کل با پیشنهادات موسس و مدیر آموزشگاه
7

عدم حضور کارآموز در آموزشگاه در ساعات تعیید شده جهت فراگیری، مهارت، حرفه یا رشته معینی که قبلاً در ثبت نام نموده است، غیبت محسوب می‎شود.
عدم حضور، مکرر و یا متناوب کارآموز بر حسب نوع آن موجب محرومیت‌هایی خواهد شد که در دستورالعمل مشخص گردیده است.

8

غیبت موجه به آن دسته از غیبت‌هایی اطلاق می‌گردد که با اطلاع و اجازه قبلی از آموزشگاه و یا بدون اطلاع و اجازه قبلی و به علت حوادث پیش بینی نشده (بیماری، فوت بستگان و...) که پیش آید صورت گیرد.

تبصره :
در مواردی که غیبت با اجازه قبلی آموزشگاه نباشد ارائه گواهی و یا مدرک معتبر الزامی است
9

در صورت غیبت موجه، آموزشگاه همکاری لازم را برای جبران مهارت عقب افتاده کارآموز خواهد نمود.

10

غیبت غیر موجه به آن دسته از غیبت‌هایی اطلاق می‎گردد که بدون اطلاع و اجازه قبلی آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد.

11

در صورت غیبت غیر موجه ( بیش از 3 روز یا 5 جلسه) در طول دوره و اُفت آموزشی کارآموز هیچگونه حقی در مورد استفاده از ادامه دوره آموزشی و جبرانی نخواهد داشت و مسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود.
موسس موظف است کلیه مدارک مربوطه را به سازمان ارائه نماید

12

کارآموز موظف است علت غیبت خود را به آموزشگاه اعلام نماید و در صورت موجه بودن با ارائه گواهی در کلاس حضور یابد

تبصره 1 :
در صورتی که کارآموز به علت بی‌نظمی و غیبت یا تأخیر ورود و تعجیل در خروج قبلا تا دو اخطار داشته باشد و مجدداً اقدام به غیبت غیر موجه و یا بی‌نظمی نماید از آموزشگاه اخراج خواهد شد
تبصره 2 :
حق اعتراض برای کارآموز اخراجی محفوظ و با ارائه مدارک کافی دال بر رد تخلفات و... به اداره کل بررسی تصمیم‌گیری لازم بعمل خواهد آمد
13

در صورتی که کارآموزی، پس از ثبت نام از شرکت در دوره انصراف حاصل نماید حداکثر تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختی را دریافت نماید؛ در صورتیکه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهریه به کارآموز منوط به موافقت موسس آموزشگاه خواهد بود.

14

کارآموز موظف است در حفظ و مراقبت از وسایل خویش کوشش و توجه نماید و در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی اهتمام ورزد.

تبصره :
بدیهی است چنانچه کارآموز خسارتی به تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ساختمان واحد آموزشی یا سایر کارآموزان وارد آورد باید خسارت وارده را جبران نماید.
15

تقصیر و سهل‌انگاری نسبت به انجام وظایف مندرج در ماده 2 ( وظایف کارآموزان) تخلف محسوب می‌شود

16

کارآموزان متخلفی که سایر راهنمایی‌ها و چاره جوئیها تربیتی، در آن‌ها مفید و موثر نمی‎افتد، با رعایت تناسب و ترتیب مورد تنبیه ذیل قرار می‌گیرند.

الف تذکر و اخطار شفاهی بطور خصوصی
ب تذکر و اخطار شفاهی در حضور چند نفر از کارآموزانی که شاهد تخلف بوده‌اند
ج اخطار کتبی و اطلاع به ولی کارآموز
ه اخراج موقت از واحد آموزشی با اطلاع قبلی ولی کارآموز، حداکثر برای مدت 3 روز (در اینگونه موارد با گرفتن تعهد از کارآموز و ولی او، می‌تواند به کلاس بازگردد).
و اخراج از آموزشگاه در صورت تکرار تخلف با اعلام مراتب به ولی کارآموز واداره کل یا مرکز معین