چشم انداز سپهر

parallax background


چشم‌انداز ما


ازآنجا که هدف از تاسیس آموزشگاه آرایش مردانه سپهر خدمت به اقشار جوان و کمک به کار آفرینی درجامعه بود است و عملا پایبند به آن بوده اییم و ثابت کرده اییم که میتوان به روند اشتغال آفرینی درحد و اندازه های خودمان گام برداریم و علاوه برانتقال این حرفه به نسل های نو و شاغل شدن افراد بسیاری درزمینه خدمات به جامعه همچنین باید از بالابردن سطح بهداشت عمومی، آشناشدن با زوایای مختلف فرهنگی این رشته ازجانب مردم و رشد فنی و تخصصی آرایشگران دررقابت با دیگران درسراسر جهان یادآور شد.
اهمیت آرایش وپیرایش درجامعه تشویق به شیک بودن نشان از شادابی جامعه و گویای سلامت روحی و جسمی افراد آن جامعه میباشد و قطعا آرایشگران میتوانند نقش تعیین کننده‌ایی در سلامت وشادابی جامعه انسانی ایفا نمایند و پیامد و چشم انداز آن یعنی رشد همه جانبه یک جامعه.