Sepehr Englsih Academy

Sepehr Aacdemy

Where Language Meets Success

خدمات آموزشی ما تضمین کننده موفقیت شما در آزمون های بین المللی زبان هستند.


? ما از جملات مجهول یا passive استفاده می‌‌کنیم تا تمرکز جمله رو تغییر بدیم.

✍? جمله معلوم: مهمان‌ها غذا را خوردند.
? جمله مجهول: غذا خورده شد.

✍? جمله معلوم: او شیشه را شکست.
? جمله مجهول: شیشه شکسته شد.

به مثال زیر توجه کنید:


My bike was stolen. ?


دوچرخه ام دزدیده شد.


Someone stole my bike. ?


یکی دوچرخه منو دزدید

.

? در جمله اول تمرکز روی دوچرخه و در جمله دوم تمرکز روی شخص دزد است.

⭐️ما اغلب از passive استفاده می‌کنیم:

✅ وقتی ترجیح می‌دهیم به چه کسی یا چه چیزی عمل می‌کند اشاره نکنیم (مثلاً معلوم نیست، آشکار است یا نمی‌خواهیم بگوییم).

✅ تا بتوانیم یک جمله را با مهمترین یا منطقی ترین اطلاعات شروع کنیم.

✅ در نوشته های رسمی یا علمی تر.

?????????????

⭐️⭐️How we make the passive⭐️⭐️

ما passive را با استفاده از فعل to be و قسمت سوم فعل (past participle) می‌سازیم.


جمله را با مفعول شروع می کنیم.
Obj + to be + pp

? لازم نیست حتما قید شود چه کسی یا چه چیزی آن را انجام می‌دهد.

?در جمله passive فقط شکل to be تغییر می‌کند و شکل pp ثابت می‌ماند.

? انواع زمان‌ها و طرز ساختن passive آن‌ها را با هم می‌بینیم.? Simple present

This desk is made from wood.
این میز از چوب ساخته شده است.

? Am/is/are +pp

? Present continuous

The hall is being painted this week.
سالن این هفته در حال رنگ شدن است.

? is/are being + past participle

? Past simple

This book was written in 1995.
این کتاب در سال ۱۹۹۵ نوشته شد.

? was/were + past participle

? Past continuous

The signs were being put up last week.
این تابلوها هفته گذشته داشت نصب می‌شد.

? was/were being + past participle

?Present perfect

The goods have been shipped.

کالاها ارسال شده‌اند.

?has/have been + past participle

? Past perfect

Dinner had already been served.
شام قبلاً سرو شده بود.

? had been + past participle

? Future simple

The work will be finished next week.
این کار هفته آینده انجام خواهد شد.

? will be + past participle

? be going to

The match is going to be televised.

قرار است بازی از تلویزیون پخش شود.

? is/are going to be + pp

enemad-logo