انواع اسم و قواعد مربوط کاربرد the

انواع اسم و قواعد مربوط کاربرد the

خب اسم خیلی خیلی سمبحث ساده ای به نظر می رسد ولی مرور نکات آن از بعضی اشتباهات در صحبت کردن و نوشتن جلوگیری می کنید.بخصوص بعضی بچه ها در نگارش گاها بی دلیا the بکار می برند و گاهی هم آنجا که باید از the  استفاده نمی کنند. این درس البته یک درس ساده و مناسب برای...
آموزش گرامر Not Only But Also

آموزش گرامر Not Only But Also

⭐آموزش⭐⭐Not only… But Also… .⭐⭐ نه تنها فلان بلکه  فلان چیز نیز هم !⭐ not only X but also Y  ✨ Lily eats not only string beans but also broccoli. ✨ The candidates campaigned not only in Iowa but also in New...
آموزش جملات مجهول

آموزش جملات مجهول

? ما از جملات مجهول یا passive استفاده می‌‌کنیم تا تمرکز جمله رو تغییر بدیم. ✍? جمله معلوم: مهمان‌ها غذا را خوردند.? جمله مجهول: غذا خورده شد. ✍? جمله معلوم: او شیشه را شکست.? جمله مجهول: شیشه شکسته شد. به مثال زیر توجه کنید: My bike was stolen. ? دوچرخه ام دزدیده شد....
کاربرد Would Never

کاربرد Would Never

✅ I thought you’d never ask.⭐ I thought (that) you (would) never ask. ✍? من فکر کردم هیچوقت نمی پرسی. (فکر نمی کردم ی روزی بپرسی!)✨در اینجا کاربرد would never را داریم. ✨ مثال های بیشتر: ?I would never drink tea before bed.  ☝?من هرگز قبل از خوابیدن چای نمی...
enemad-logo