Expert Tutoring Services for IELTS & TOEFL & Duolingo Success

Sepehr English Academy

ما راهنمای شما در مسیر کسب نتیجه در آزمون های آيلتس تافل و دولنیگو هستیم. بهترین ها را برای شما فراهم کرده ایم و دسترسی به خدمات آموزشی ما تضمین کننده موفقیقت شما است. از این نقطه به بعد می توانید نگاهی به بخشی از محتوای آموزشی ما بیاندازید و یا اینکه برای مشاوره با ما تماس بگیرید. به آکادمی خوش آمدید!

برای شرکت در کلاس ها کافیست این سه مرحله را دنبال کنید:

1

از مدیریت کلاس ها مشاوره بگیرید.

2

در کلاس آموزشی دمو شرکت کنید.

3

برای آموزش خود برنامه ریزی کنید.

About Us

Sepejr Englsih Academy

Welcome to Sepehr English Academy! Explore a world of educational excellence or reach out to us for personalized guidance. Learn from our seasoned experts in IELTS, TOEFL, Duolingo, writing refinement, conversational fluency, and English for immigration. Immerse yourself in our meticulously crafted resources and embark on an enriching academic journey with us.

Sepehr Englsih Academy

Mission

Our Mission

ما به دنبال آماده سازی یک پلتفرم آموزشی در کلاس جهانی برای ایرانیانی هستیم که قصد شرکت در آزمون های بین المللی زبان را دارند.

Vission

Our Values

اولویت دادن موفیقت زبان آموزان بر هر مسئله دیگری و تمرکز بر آموزش دلسوزانه ارزش های اصلی ما هستند.

از زبان سپهر بشنوید!

در این ویدئو در رابطه با آکادمی و آزمون های زبان صحبت شده است. برای آشنایی با ما به این ویدئو را تماشا کنید.

آکادمی انگلیسی سپهر

دوره کامل آمادگی برای آزمون تافل

دوره تافل ما بر مبنای فراهم کردن حداکثر متریال آموزشی و برگزاری با کیفیت ترین کلاس ها است. زبان آموزان ما نتیاجی بسیار درخشانی در آزمون تافل گرفته اند. این نتایج درخشان بعضا در مدت زمان خیلی کمی بدست آمده اند. برای بررسی دوره با مشاوره داشته باشید.

دوره کامل آمادگی برای آزمون آیلتس

آیلتس آزمونی تکنیک پذیر است. ما بیشترین کمک را در آزمون آیلتس به شما خواهیم داشت. کلاس هایی که با تجربه صیقل داده شده اند و منابع آموزشی که چندین ویراستاری را پشت سر گذاشته اند. با موفقیت شما در آیلتس تضمینی است.

 یک کلاس دمو ست کنید!

در کلاس دمو نیاز ها و سطح شما به دقت بررسی میشه و آموزش شما شروع میشه. پس از شرکت در کلاس دمو می توانید برای آزمون برنامه ریزی داشته باشید و اگر دوست داشتید در کلاس های ما ثبت نام کنید. شما با کلاس دمو وارد دوران آمادگی حرفه ای برای آزمون بین امللی زبان خود خواهید شد. 

09125301085

enemad-logo