مقالات آموزشی

آموزش گرامر Not Only But Also

آموزش گرامر Not Only But Also

⭐آموزش⭐⭐Not only... But Also... .⭐⭐ نه تنها فلان بلکه  فلان چیز نیز هم !⭐ not only X but also Y  ✨ Lily eats not only string beans but also broccoli. ✨ The candidates campaigned not only in Iowa but also in New...

آموزش جملات مجهول

آموزش جملات مجهول

? ما از جملات مجهول یا passive استفاده می‌‌کنیم تا تمرکز جمله رو تغییر بدیم. ✍? جمله معلوم: مهمان‌ها غذا را خوردند.? جمله مجهول: غذا خورده شد. ✍? جمله معلوم: او شیشه را شکست.? جمله مجهول: شیشه شکسته شد. به مثال زیر توجه کنید: My bike was stolen. ? دوچرخه ام دزدیده شد....

کاربرد Would Never

کاربرد Would Never

✅ I thought you'd never ask.⭐ I thought (that) you (would) never ask. ✍? من فکر کردم هیچوقت نمی پرسی. (فکر نمی کردم ی روزی بپرسی!)✨در اینجا کاربرد would never را داریم. ✨ مثال های بیشتر: ?I would never drink tea before bed.  ☝?من هرگز قبل از خوابیدن چای نمی خورم....

یک جلسه دمو ست کنید!

در جلسه دمو نیاز ها و سطح شما به دقت بررسی میشه و آموزش شما شروع میشه. شما با کلاس وارد دوران آمادگی حرفه ای برای آزمون بین امللی زبان خود خواهید شد.

09125301085

enemad-logo