Writing Correction

تصحیح انشای تسک ۲ آیلتس – شماره یک

تصمیم گرفتیم برای مدتی تصحیح انشا به صورت ویدئو ای داشته باشیم و در هر تصحیح یک انشا رو از یک یا دو منظر بررسی کنیم. در این تصحیح به بررسی ساختار و پارگراف مقدمه و پارگراف دلایل پرداختیم.

باز هم بخوانید!

در صفحه مقالات مطالب خوب دیگری نیز پیدا خواهید کرد!

می توانید در کلاس ها شرکت کنید!

کلاس های ما به صورت آنلاین برگزار می شوند. شما می توانید در کلاس های خصویص و یا گروهی ثبت نام کنید. در ضمن می توانید با ما مشاوره داشته باشید. اگر قصد ثبت نام یا مشاوره در رابطه با آژمون و یا انگلیسی جنرال را دارید به لینک زیر بروید.

enemad-logo